Наш підхід до реабілітації залежних

0.0/5
Поділіться записом з іншими
Share on facebook
Facebook
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Наш підхід до реабілітації залежних
Навігація за статтею

В рамках біопсихосоціального підходу програми реабілітації в «Rehab» ми розглядаємо проблему залежності від психоактивних речовин (алкоголь, наркотики), як наслідок особистісної дезадаптації, де предмет залежності вбудовується, як засіб адаптації психіки людини до умов навколишньої дійсності, що змінюються. Можна сказати, що речовина виступає хоч і руйнівним, але все ж таки способом комунікації людини з навколишнім світом. Наслідком чого є залежність від такого способу вирішення своїх проблем, як на психологічному, так і на соціальному рівнях. З прогресуванням залежності поступово деградують здібності людини управляти своїми психоемоційними станами та вирішувати соціальні проблеми перебуваючи у тверезому стані.

При регулярному вживанні психоактивні речовини вбудовуються у роботу нервової системи. Без психоактивних речовин нервова система перестає нормально працювати, і виникає потреба у вживанні таких речовин для відновлення її роботи. Поступово формується залежність від вживання психоактивних речовин. Використання їх стає необхідністю для підтримки функціонування на біологічному, психічному та соціальному рівнях життєдіяльності людини.

І навіть незважаючи на руйнівні наслідки вживання, що відбилися на всіх сферах життя, залежний, який вирішив припинити приймати патологічну речовину і почати жити тверезим життям, через якийсь час знову повертається до вживання, тобто відбувається зрив. Зрозуміти чому так відбувається, можна розглянувши циклічність вживання та утримання у залежних.

Фаза вживання. Через фізичні порушення залежний не може контролювати свою хворобу. Внаслідок дії психоактивних речовин втрачається контроль за своєю поведінкою. Через дії сп’яніння втрачається контроль за соціальним життям. Проблеми через вживання змушують залежного залишити згубну звичку.

Фаза «ейфорії тверезості». Завершення вживання після пережитого абстинентного синдрому (похмілля, ломки), приносять зміни на краще фізичне самопочуття. Вирівнюється психологічний стан, утворюється задоволення від тверезості. Навколишні вітають сприятливі зміни, з’являється можливість озирнутися довкола. Зрозуміти, що тверезість приносить задоволення.

Фаза «процесу зриву». У тверезому стані людина не завжди відгороджена від проблем, а розгубленість і утруднення в їх вирішенні без дози призводить до накопичення та наростання напруги. Через це у людини виникає відчуття втрати контролю свого життя у тверезості. Внаслідок постійної напруги через завищені цілі, жорсткі вимоги до себе та очікування близьких, невміння планувати своє життя, починають руйнуватися соціальні плани – втрачається контроль над громадським життям. Накопичення стресу призводить до поганого самопочуття у тверезості, з’являються нав’язливі думки, що переростають у непереборне бажання зняти напругу звичним способом. Втрачається контроль над помірністю у тверезості. Це призводить до повернення до вживання та переходу на 1-у фазу.

Змінити цю деструктивну циклічність керуючись одним бажанням та силою волі у залежного не виходить. Залежність принесла руйнації у всі сфери життя людини і одним помірністю проблема не вирішиться. Одужання – це комплексне та поступове відновлення всіх сфер життя постраждалих у процесі розвитку залежності. Для реалізації цих завдань фахівцями «Rehab» розроблено поетапну програма відновлення, що включає придбання навичок, що сприяють підтримці тверезості, відновлення емоційної сфери і когнітивних здібностей, психокорекції внутрішніх конфліктів, психотерапії особистісних проблем, що лежать в основі залежності.

Професійну підтримку у проходженні програми реабілітації надає кваліфікований персонал «Rehab Center», до складу штату якого входять психологи, психотерапевти, психіатри, консультанти з хімічної залежності, арт-терапевти, масажисти та соціальні працівники.

Етапи проходження реабілітації

Мета реабілітації: розвиток здібностей клієнта адаптуватися до умов навколишньої дійсності на фізіологічному, психічному та соціальному рівнях, не вдаючись до вживання психоактивних речовин.

1 етап. Початкова адаптація

Фаза 1. Діагностична

Мета — іагностика фізичного та психоемоційного стану.

Завдання  визначення стадії розвитку залежності та тяжкості наслідків вживання відбитих на фізіологічній, психічній та соціальній сферах.

Дії — індивідуальні консультації:

 • консультант із хімічної залежності;
 • психолог, психотерапевт;
 • психіатр.

Виходячи з результатів діагностики, індивідуальне коригування завдань у процесі відновлення, з урахуванням особистісних особливостей.

Зворотний дзвінок

  Фаза 2. Мотиваційна

  Цілі — розвиток мотивації до одужання.

  Завдання — початкове ознайомлення з концепцією захворювання та структурою терапевтичного процесу відновлення.

  Дії —  початкове відвідування та участь у групових та індивідуальних заняттях, що беруть участь у реабілітації.

  Індивідуальні консультації:

  • консультант із хімічної залежності;
  • психолог-психотерапевт;
  • психіатр (за потреби).

  2 етап. Психологічна корекція

  Мета — прийняття відповідальності за одужання.

  Завдання: 

  • усвідомлення проблем при вживанні психоактивних речовин їх причин та факторів, що перешкоджають прийняттю проблеми залежності;
  • навчання навичкам залишатися тверезим;
  • навчання навичок управління емоційними станами;
  • мотивація на подальший одужання.

  Дії — участь у групових та індивідуальних активностях, що входять у процес реабілітації.

  Індивідуальні консультації:

  • консультант із хімічної залежності;
  • психолог, психотерапевт;
  • психіатр (за потреби).

  Комплекс терапевтичних заходів, спрямованих на вирішення задач 2 етапи одужання.

  Інформаційно-практичні заняття з концепції хвороби залежності ::

  • на цих заняттях пацієнтів знайомлять зі знаннями про причини, процеси розвитку залежності та дії, необхідні для утримання від вживання та відновлення на рівні фізіологічної, психічної та соціальної сфер життя. Інформаційна частина закріплюється виконанням практичних завдань.

  Навчання психологічного самоаналізу (робота із щоденником самоаналізу).

  Метою даної методики є навчання: 

  • знаходити шкідливі стереотипи поведінки;
  • аналізувати та знаходити помилки в них;
  • змінювати свою поведінку, бажання, емоції, мислення у конкретній ситуації більш корисне.

  Кінцевою метою такої роботи є навчання усвідомленого життя, де людиною керують не її емоції, бажання та звички, а людина ними.

  Профілактика зриву:

  • метою занять є отримання інформації про процес зриву, придбання навичок відстеження напруги у своїх емоційних станах та адекватного управління ними для запобігання зриву (повернення до вживання).
  Групова психотерапія включає елементи соціально-психологічного тренінгу:

  • Під час цього заняття реабілітанти на практиці навчаються новим навичкам тверезого спілкування та поведінки, навчаються виставляти особистісні кордони, вести дискусію, вирішувати міжособистісні конфліктні ситуації тощо. А також при взаємодії психотерапевта з групою проробляються захисні механізми психіки, що перешкоджають одужанню та особистісному розвитку.

  Групова робота з мотиваційно-аналітичними завданнями (розробленими на основі програми «12 кроків»):

  • Мета цих занять – дослідження різних аспектів життя, пов’язаних із вживанням психоактивних речовин, пошук причин та наслідків залежності та шляхів вирішення проблем, пов’язаних зі зловживанням, усвідомлення особистої відповідальності за одужання, а також можливість переймати та ділитися досвідом одужання.

  Групова терапія «Соціальне дзеркало»:

  • Група спрямована на усвідомлення та виявлення руйнівних шаблонів поведінки, набуття навичок впевнено висловлювати свою думку та приймати критику. Також це набуття навичок ефективної комунікації.

  Групові заняття з планування та аналізу дня:

  • Метою занять є придбання навичок планування цілей, а також раціонального розподілу часу та балансу внутрішнього ресурсу.

  Арт-терапія::

  • Метою заняття є активізація образно-асоціативної сфери клієнта, що сприяє подолання психологічних захистів та внутрішнього опору, що перешкоджають одужанню.

  Масаж:

  • Метою масажу є зняття почуття втоми, розслаблення, регулювання депресивного настрою та стимуляція енергетичного тонусу організму.

  3 етап. Соціальна адаптація

  Мета — початкове повернення в соціум.

  Завдання:

  • відновлення взаємовідносин із близьким оточенням;
  • пошук роботи, повернення до навчання;
  • формування системи підтримки сприяє соціальної адаптації (групи взаємодопомоги при Рц та її межами).

  Дії:

  • відновлення кордонів у відносинах із близькими;
  • початкові виїзди додому із часом на відвідування груп взаємодопомоги;
  • виїзди на співбесіди щодо роботи;
  • участь у терапевтичних заходах етапу соціальної адаптації
  Індивідуальні консультації:

  • консультант із хімічної залежності;
  • психолог та психотерапевт;
  • сімейні консультації
  Групові заняття з концепції залежності:
  • Метою занять є закріплення отриманих знань та навичок, що сприяють утриманості від вживання.

  Групова психотерапія включає елементи соціально-психологічного тренінгу:

  • Метою цих занять є опрацювання труднощів, що виникають у процесі соціальної адаптації, підвищення соціального статусу, розвиток навичок впевненої поведінки, навичок управління собою у стресових ситуаціях, що виникають у соціумі, навички здорових взаємин у сім’ї.
  Сподобалася стаття? Поділіться з іншими
  Share on facebook
  Facebook
  Share on telegram
  Telegram
  Share on whatsapp
  WhatsApp
  Share on twitter
  Twitter

  {{ reviewsLength }} Review

  {{ reviewsLength }} Reviews

  {{ options.labels.newReviewButton }}
  {{ canReviewMessage }}

  Підписуйтесь на нас

  Схожі статті

  Контакти

  м. Теремки, Новосілки, вул. Либідська, 2
  Консультація 24/7

   Підписуйтесь на наші соціальні мережі

   Ми на відстані телефонного дзвінка

   Консультація 24/7

   Напишіть нам у месенджер
   Підписуйтесь на наші соціальні мережі