Психіатрія

Програма психосоціальної реабілітації людей, що мають психічні розлади

Психіатрія

Психосоціальна реабілітація – це процес, який полегшує можливості для людей з психічними захворюваннями досягти оптимального рівня самостійного функціонування в суспільстві та покращити якість їх життя.

Процес реабілітації спрямований на вдосконалення соціально-емоційних навичок для найефективнішої адаптації в суспільстві та зменшення кількості професійної підтримки.

Навігація за статтею

Процес реабілітації спрямований на:

 • Діагностику потенціалу особистості: її умінь, сильних сторін, стремлінь та здібностей.
 • Роботу над прийняттям та адаптацією до обмежень викликаних наслідками захворювання.
 • Глибоко розуміючи ці аспекти, досвідчений фахівець зможе визначити, яка саме підтримка потрібна пацієнту, щоб повернутися до функціонального життя.

Ефективна психосоціальна реабілітація заснована на даних доказової медицини та суміжних дисциплін, має бути комбінованою і включати:

 • когнітивно-поведінкову психотерапію;
 • тренінг соціальних навичок та навичок асертивної поведінки;;
 • заходи психологічної взаємодтримки;
 • арт-терапію;
 • підтримуючу фармакотерапію;

Терапія, спрямована на дотримання призначеного лікування

Цей різновид терапії належить до короткотривалих інтервенцій, що виявляють у пацієнта нерішучість та невпевненість щодо прийому призначених препаратів, у тому числі при довготривалому підтримуючому лікуванні. До цього виду психотерапії належать втручання, які відповідають потребам хворого і містять у собі взаємодію між лікарем та хворим.

Під час таких інтервенцій пацієнтові надаються необхідні підтримка й інформація, а також проводяться певні заходи, що мають за мету покращення прийому медикаментозного лікування для усунення певних симптомів, підвищення якості життя і профілактики рецидивів.

Арт-терапія

До різновидів арт-терапії належать заняття творчістю, тілесно-орієнтована психотерапія та музикотерапія, в основі яких лежать психотерапевтичні техніки, що сприяють творчому самовираженню особистості.

Арт-терапія допомагає пацієнтам набути новий досвід і розвинути нові стратегії поведінки та налагодження і підтримки стосунків з іншими, наприклад, більш вільно самовиражатися й отримувати естетичне задоволення, приймати, розуміти та екологічно проживати почуття, що виникають у творчому процесі, розвивати свій емоційний інтелект.

Когнітивно-поведінкова терапія

Консультація спеціаліста

Психіатрія

Первинна консультація займе лише 5-10 хвилин. Дзвінок ні до чого не зобов’язує!

Когнітивно-поведінковатерапія– це структурований терапевтичний підхід, в основі якого лежать більш або менш структуровані психологічні інтервенції, що використовують для встановлення певного взаємозв’язку між мисленням, емоціями, фізіологією та поведінкою з урахуванням труднощів, що виникали в минулому і можуть виникати сьогодні, головним чином через поведінкові експерименти та дослідження пацієнтом самого себе під керівництвом терапевта.

КПТ має на меті досягти системних змін шляхом багаторазової оцінки сприйняття, переконань або сталих способів мислення, які зумовлюють і підтримують психологічні проблеми. Необхідно допомогти пацієнтові знайти пояснення психотичного досвіду, зменшити викликаний ним дистрес і його вплив на функціонування.

Очікувані результати – редукція симптомів (позитивних і негативних психотичних симптомів, загальних, у тому числі емоційних), профілактика рецидивів, покращення соціального функціонування, розвиток критичного ставлення, зменшення дистресу та сприяння одужанню.

Когнітивне відновлення

Когнітивне відновлення – це різновид поведінкової терапії для пацієнтів з погіршенням когнітивних функцій. До пізнання належить широкий спектр здібностей, що дозволяють людині сприймати процеси, впорядковувати інформацію та реагувати на неї.

До пізнавальних функцій належать: увага, пам’ять, упорядкування та функціонування. У хворих на психотичні розлади у цих сферах можуть виникати деякі труднощі, що може обмежувати їх одужання і повсякденне функціонування, наприклад соціальне та професійне. При застосуванні программ когнітивного відновлення використовують різноманітні методи, які здебільшого полягають у засвоєнні інформації і розвитку певних когнітивних навичок.

Консультування та підтримуюча терапія

Консультування та підтримуюча терапія – це психологічні втручання сприяючого характеру, у центрі яких лежить недирективнав заємодія, зміст якої визначається, головним чином, пацієнтом, що отримує консультування. Метою є спонукання до самопізнання, емоційного прийняття та розвитку особистих ресурсів для повноцінного життя.

Консультування і підтримуюча терапія можуть допомагати вирішенню певних проблем, прийняттю рішень, подоланню кризових ситуацій, роботі з почуттями і конфліктами, покращенню стосунків з іншими людьми. Зазвичай при психічних розладах консультування і підтримуюча терапія пропонуються пацієнтам у вигляді неструктурованих інтервенцій, спрямованих на встановлення та підтримання терапевтичного альянсу і забезпечення надання пацієнту якомога кращої допомоги.

Тренінг соціальних навичок

Тренінг соціальних навичок – це структуроване психосоціальне втручання, метою якого є покращення функціонування, зменшення дистресу і подолання тяжких соціальних ситуацій.

У ході втручань застосовують поведінкові техніки діагностики і психокорекції широкого спектру соціальних та міжособових навичок взаємодії з іншими людьми, підкреслюють важливість вербальних і невербальних комунікацій, здібностей пацієнта сприймати й переживати соціальні стимули, реагувати на них та надають відповідне соціальне заохочення.

Тренінгсоціальних навичок складається з декількох модулів, клієнтові пропонується проходження тренінгу у тому чи іншому модулі залежно від його заявлених та визначених потреб.

Зворотний дзвінок

  1. Модуль «Активна участь у лікарській терапії»

  Цей модуль має чотири основні цілі, спрямовані на те, щоб розвинути у психіатричних пацієнтів здатність якнайбільше дбати про себе, тобто вміти:

  • одержувати інформацію про лікарські засоби;
  • правильно самостійно приймати ліки і оцінювати медикаментозне лікування;
  • розпізнавати побічні дії ліків;
  • обговорювати з медичними фахівцями питання, що стосуються прийому препаратів.

  2. Модуль «Контроль симптомів»

  Модуль призначений для навчання пацієнтів:

  • визначати попереджуючі ознаки рецидиву;
  • контролювати попереджуючі знаки;
  • справлятися зі стійкими та хронічними симптомами;
  • надає відомості що до переваг у відмові від алкоголю і наркотиків.

  3. Модуль «Основні комунікативні вміння»

  Цей модуль навчає вмінням, необхідним для того, щоб:

  • вміти ефективно комунікувати з іншими;
  • працювати в коллективі та отримувати задоволення від командної роботи;
  • найкраще проявляти свої здібності у группі.

  4. Модуль «Вирішення міжособистісних проблем»

  Навчає пацієнтів, як вирішувати міжособистісні проблеми у різних ситуаціях, що можуть виникати у повсякденному житті. При його проходженні хворі набувають таких навичок:

  • визначення труднощів у розпізнаванні проблем;
  • вибір найоптимальніших стратегій вирішення;
  • реалізація кроків, які слід зробити для вирішення проблеми.
  Психіатрія

  Почніть Лікування Сьогодні

  Центр психологічної допомоги "Rehab" функціонує на базі акредитованої МОЗ України Психіатричної та Наркологічної клініки "МЕДЛЮКС"

  Сімейне консультування

  Сімейне консультування має на своїй меті:

  • покращення стосунків, взаєморозуміння і комунікації між усіма членами сімї;
  • покращення розуміння переживань людей, що мають психічні розлади;
  • налагодження побуту в домашніх умовах;
  • сприяння членами сімї участі у терапевтичному процессі.

  До програми входять гуртки, де пацієнти можуть проводити вільний час, а також знайти заняття відповідно до своїх уподобань та інтересів:

  • художній гурток;
  • читальний зал;
  • перегляд кінофільмів;
  • музичний гурток;
  • заняття спортом;
  • клуб ведення домашнього господарства;
  • трудова терапія.
  Психіатрія

  Почніть Лікування Сьогодні

  Центр психологічної допомоги "Rehab" функціонує на базі акредитованої МОЗ України Психіатричної та Наркологічної клініки "МЕДЛЮКС"

  Статті з блогу

  Підписуйтесь на нас

  Контакти

  м. Теремки, Новосілки, вул. Либідська, 2
  Консультація 24/7

   Підписуйтесь на наші соціальні мережі

   Ми на відстані телефонного дзвінка

   Консультація 24/7

   Напишіть нам у месенджер
   Підписуйтесь на наші соціальні мережі

   Контакты

   м. Теремки, Новосёлки, ул. Лыбедская, 2
   Консультация 24/7

    Подписывайтесь на наши соц сети